אודות פרויקט פינוי בינויפרוייקט התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי

פרויקט לפינוי בינוי הינו תהליך משפטי ותכנוני משולב שבסופו מוחלף מרקם בינוי קיים במרקם בינוי חדש לחלוטין כאשר הדירות הישנות נהרסות מיסודן ובמקומן מוקמות דירות חדשות ומהודרות.
תחילתו של התהליך בבדיקה האם קיימת היתכנות בסיסית מצד רשויות התכנון המקומית והמחוזית בדבר האפשרות ליזום עם הדיירים פרויקט מסוג זה. עם קבלת הסכמה עקרונית מצד רשויות התכנון כאמור, יש לגבש עם הדיירים את ההסכם המסחרי והתנאים המפורטים לפיהם יפנו את דירותיהם הקיימות ויקבלו דירות חדשות העומדות בכל הקריטריונים והסטנדרטים המקובלים לדירות קבלן חדשות ובכפוף להסכמות המיוחדות שנקבעו בינם לבין היזם ובכלל זה הטבות המס הניתנות בחוק שיעוגנו בהסכם עצמו. בשלב הבא יפעל היזם להכרזה רשמית של המדינה על המתחם כמתחם לפינוי ובינוי - הכרזה שתאפשר את תחילת תהליך התכנון המפורט שבסופו יתקבל היתר בנייה לפרוייקט.

עם תחילת ביצוע העבודות באתר יחל פינוי הדיירים לדיור חלופי ללא כל עלות כספית מצד הדיירים, וזאת עד לגמר ביצוע הפרויקט וקבלת הדירה החדשה. היתרון הגדול בפרויקט מסוג זה הינו הפטור המלא של הדיירים מכל תשלום שהוא לרבות תשלומי מיסים תוך שיפור מצב ומעמד ללא כל עלות כספית שהיא. היזם יממן לדיירים ייצוג משפטי בכל שלבי המו"מ ויעמיד לטובת הדיירים ערבויות בנקאיות ובטחונות כספיים מספיקים כדי להבטיח את סיומו של התהליך ללא כל סיכון מצד הדיירים עד לקבלת הדירות החדשות ואכלוסן בפועל.

סיפור הביצה והתרנגולת מתקיים גם כאן שהרי הדיירים לא מוכנים לחתום לפני שהתמונה נהירה להם והיזם לא מוכן לקדם פרוייקט לפני שיש הסכמות מפורשות של הדיירים. על כן מציעה קבוצת מנוס ושוקי דוידוביץ נדל"ן בע"מ, תהליך חדשני לפיו ביחד עם הדיירים יגבשו את העסקה ויקדמו את התכנון, כאשר בשלבים מתקדמים שוודאות הפרוייקט עולה, נסייע לדיירים לבחור יזם שיבצע את הפרויקט בפועל. במצב זה אי הוודאות לביצוע הפרויקט מצטמצמת, הן כלפי הדיירים שיודעים לקראת מה הולכים והן עבור היזם שמקבל פרוייקט מבושל ומגובש. רק בנקודה זו נבצע התקשרות אמתית עם קבלן מבצע/יזם שתוביל לפרוייקט מוצלח וממשי. יחד נלווה אתכם הדיירים לביצוע הפרוייקט עד להצלחה והגשמתו.

קבוצת מנוס ייזום והשקעות הינה אחת מקבוצות הנדל"ן המובילות בישראל העוסקת בכל תחומי הענף מייזום וביצוע של פרויקטים למגורים בכל רחבי הארץ דרך הפשרת קרקעות לבנייה באזור חבל מודיעין ופרוזדור ירושלים וכלה במחלקה להתחדשות עירונית.

המחלקה להתחדשות עירונית כוללת צוות מקצועי ומיומן הנהנה מתשתית של פעילות הקבוצה בענף הבניין בארץ. בראש החברה עומד מר שמואל ראובן בעל תואר LL.B במשפטים ו- B.A. במנהל עסקים, אשר מילא תפקידים רוחב שונים בענף הבניין על כל היבטיו.

מחלקה משפטית- שבראשה עומד פרופסור אהרון נמדר, מבכירי ענף המשפט בארץ ובעל שם בתחום ההתחדשות העירונית על כל היבטיה. תחת ניהולו פועלים עו"ד אמיל בן-עטר, עו"ד אלכסנדר ברודשנדל, עו"ד אורי ליקר.

מעל הכל שמה קבוצת מנוס את הדייר במרכז ובאמצעות מערכת ענפה של אנשי שטח שומרת על קשר רציף עם הדייר עד להגשמתו של הפרוייקט. לקבוצה ישנה מחלקת פיקוח וניהול הנדסי המוציאה לפועל את הפרויקטים השונים באמצעות חברות הבנייה של הקבוצה וקבלני ביצוע מורשים חיצוניים.

המבנה הארגוני האמור מאפשר לקבוצה לקדם פרויקטים בצורה יעילה וברמת פיקוח וביצוע מהמעולים בענף הבניין בארץ. הקשר הרציף עם דיירי הבית והליווי השוטף למן שלבי המו"מ וכלה בביצוע הפרויקט בפועל מאפשרים לדיירים לקבל מענה מיידי לכל הדרישות והצרכים העולים במהלך חיי הפרויקט.

קבוצת מנוס צירפה אליה לביצוע הפרויקט את מר שוקי דוידוביץ שהיה מנכ"ל חברת מצלאוי במשך17 שנים וביצע בפועל מספר פרויקטים גדולים של פינוי בינוי. הפרויקטים היחידים שהסתיימו עד היום בארץ בוצעו בניהולו של מר שוקי דוידוביץ. שוקי דוידוביץ הינו מומחה בעל שם בענף הנדל"ן בכלל ובתחום ההתחדשות העירונית בפרט. שוקי דוידוביץ יעמוד בראש המנהלת וינהל את ביצוע הפרויקט וידאג להוצאתו לפועל.